Ochrana osobných údajov

Cieľom portálu polidata.sk je zobraziť aktuálnu aktivitu poslancov a dianie v Národnej rade Slovenskej republiky (NRSR). Je vo verejnom záujme priblížiť občanom dianie v NRSR jednoduchým a prehľadným spôsobom a informovať o aktivitách a procesoch v NRSR.

Účelom spracovávania a zobrazovania osobných údajov na portáli polidata.sk je poskytnutie možnosti občanom SR vytvoriť si vlastný názor na dianie v Národnej rade Slovenskej republiky na základe podložených verejne dostupných dát.

Na dosiahnutie cieľa vo verejnom záujme, portál polidata.sk spracováva osobné údaje poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky z portálu nrsr.sk. Portál polidata.sk spracováva osobné údaje poslancov NRSR výhradne v najnižšej možnej miere, ktorá umožnuje identifikáciu poslanca NRSR na polidata.sk. Spracovávané osobné dáta portálom polidata.sk výhradne zahŕňajú iba osobné dáta poslancov NRSR a nikoho iného.