HlasovanieAko som hlasoval/a
Za
Proti
Zdržal/a sa
Neprítomný/á
Nehlasoval/a
Neplatné
Celkovo
Koaličné návrhy
Opozičné návrhy
Vládne návrhy
AktivitaMoja aktivita v NRSR
Kategória Počet Umiestnenie
Návrhy zákonov 23 2.
Pozmeňujúce návrhy 16 1.
Vystúpenia v rozprave 131 18.
Priemerný počet slov vystúpenia 853 5.
Absencie 2 93.
Zahraničné cesty 0 170.
Interpelácie 0 170.
Hodina otázok 7 83.
Priemer NRSR
Návrhy zákonovMoje návrhy zákonov